Välj en sida

Om oss

 

Idag är i princip alla företag beroende av en säker och driftsäker IT-Miljö. Det är lätt att hitta ett it-konsultbolag – men att hitta ett man är nöjd med och som står för hög kompetens till rimlig kostnad och som kan förklara för kund vad som behöver göras och varför är inte lika enkelt.

System Provider är ett konsultbolag som hjälper företag med deras IT-miljö. Vi kan ta fram produkter om så önskas – men fokus ligger på tekniken.

Vi har än så länge aldrig gjort någon form av reklam – ändå har vi en mycket positiv utveckling. System Provider satsar mycket på utbildning och försöker ligga väldigt långt framme vad gäller ny funktionalitet kring de produkter och leverantörer vi arbetar med.

Våra uppdrag
Vare sig det gäller att förstärka er IT-avdelning eller att vara er it-avdelning så är System Provider en kompetent IT-Leverantör med stort säkerhetsmedvetande.

De flesta av våra kunder har egen IT-personal och vår uppgift är att förstärka där det behövs men vi har även helhetsansvar hos några kunder samt anlitas av andra företag och leverantörer för spjutspetsinsatser.

Om System Provider

Bolaget bildades 2007 av Joakim Edenborgh som sedan 1998 arbetat som konsult. Vårt mål är att anställa 2-3 seniorkonsulter förutsatt att vi hittar självgående tekniskt och socialt begåvade tekniker/projektledare.

Våra uppdrag kommer via rekommendationer både från våra kunder och från några av våra leverantörer.

Exempel på uppdrag

  • Införande av 802.1x på både trådbundet och trådlöst nät med certifikatautentisering
  • Uppsättning av PKI
  • Mätning samt införande av trådlösa nät med god täckning och funktion
  • Utbyte av portbaserad brandvägg till applikationsbaserad
  • Införande av NAC för kontroll av både användare och typ av enhet

Miljöprofil
För System Provider, våra kunder och miljöns bästa arbetar vi aktivt för att:

  • Minimera utskrifter – bla genom att offerera och fakturera elektroniskt
  • Källsortera avfall såsom papper och glas
  • Återlämnar förbrukade komponenter (tonerkasetter, datorer, skärmar etc) på lämplig returstation
  • Ta miljöhänsyn vid produktinköp
  • Minskar elförbrukning genom virtualisering